DentPrevent.nl
 

Algemene informatie

DentPrevent is gevestigd in het pand van Kwadrant Mondzorg.
U kunt hier ook parkeren.

Openingstijden DentPrevent:
maandag / dinsdag / woensdag / donderdag van 8:30-16:45 uur

Telefonische bereikbaarheid praktijk*:
Voor het maken en annuleren van een afspraak kunt u contact opnemen met Kwadrant Mondzorg: 0317-465490.

*Wanneer u mij persoonlijk wilt spreken, verzoek ik u om duidelijk uw naam en telefoonnummer in te spreken op mijn voicemail: 06-43019326. Ik zal u zo spoedig mogelijk terug bellen. U kunt uw vraag ook stellen via het vragenformulier bij ‘contact’

Annuleren afspraak

Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren telefonisch geannuleerd of verzet te worden. Bij niet nagekomen afspraken wordt de voor u gereserveerde tijd naar redelijkheid variërend van 0-100% in rekening gebracht.
Op lange termijn afspraken annuleren of verzetten is mogelijk per email: info@dentprevent.nl

Wanneer ik uw mobiele nummer heb, ontvangt u een herinnering sms met daarin de datum en tijd van onze afspraak. Schrijf uw afspraak wel altijd goed in uw agenda, de sms-service is enkel een extra geheugensteun.

Tarieven

Via onderstaande link kunt u de door de overheid vastgestelde tarieven direct downloaden als pdf-bestand:
>Tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2019<

Betalingen

DentPrevent werkt met het factoringbureau Infomedics. Zij sturen u de nota zodat ik me geheel kan richten op uw mondzorg. Voor vragen over uw nota kunt u contact opnemen met Infomedics op telefoonnummer 036 - 20 31 900 (lokaal tarief) of via www.infomedics.nl .
Infomedics kan bij een aantal verzekeraars direct clearen. Dit houdt in dat u van uw verzekeraar een nota ontvangt voor het niet vergoede deel van de behandeling.

Privacybeleid

Voor alle Europese landen gelden dezelfde regels rondom de verwerking van persoonsgegevens.
Klik op de volgende link om het privacybeleid van DentPrevent als pdf-bestand te downloaden:
>Privacybeleid DentPrevent<

Klachtenregeling

Ik zal al het mogelijke doen u de zorg te bieden die u nodig heeft. Indien de door mij verleende zorg onverhoopt van mindere kwaliteit is dan gewenst, kunt u eerst contact met mij opnemen zodat we kunnen proberen hiervoor samen een passende oplossing te vinden. Indien we er samen niet uit komen kunt u een klacht indienen. Ik ben aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn, die uw klacht in behandeling neemt en zal beoordelen. Aanvullende informatie over klachtenprocedures kunt u verkrijgen via het secretariaat Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn:

Adres: Nederlands Paramedisch Instituut Postbus 1161 3800 BD Amersfoort, Telefoon: 033- 4216189

Mocht u vragen of suggesties hebben dan verneem ik dat graag.